Ahlak İle İlgili Sözler ve Cümleler

Ahlak ile ilgili sözler, Ahlak ile ilgili cümleler, içinde Ahlak geçen cümleler, ünlü düşünürlerin filozofların Ahlak hakkındaki sözleri, Ahlak ile ilgili güzel ve anlamlı sözler, Ahlaka dair sözler, Ahlak sözleri, Ahlak ile ilgili dini sözler vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Ahlak İle İlgili Sözler ve Cümleler

Ahlak İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır. Hz. Muhammed S.A.V

2 ~ İktisat geçimin, güzel ahlâk da dinin yarısıdır. Hz. Muhammed S.A.V

3 ~ İnsanlarla iyi geçin, güzel ahlâk ile muhatap ol. Hz. Muhammed S.A.V

4 ~ Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. Hz. Muhammed S.A.V

5 ~ Ahlakı güzel olan insan her yaşta güzeldir. Hz. Muhammed S.A.V

6 ~ Kıyamet günü, bana en sevgili ve en yakın olanınız, ahlâkı en güzel olanınızdır. Hz. Muhammed S.A.V

7 ~ Sirke balı bozduğu gibi, kötü ahlak da ameli bozar. Hz. Muhammed S.A.V

8 ~ Güneşin, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir. Hz. Muhammed S.A.V

9 ~ İmanın kemali, güzel ahlakladır. Hz. Muhammed S.A.V

10 ~ Ruhumu kudret altında tutan ALLAH’a yemin ederim ki cennete sadece güzel ahlak sahipleri girer. Hz. Muhammed S.A.V

11 ~ Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışın. Hz. Muhammed S.A.V

12 ~ Güzel ahlâk, en güzel bir dosttur. Hz. Ömer

13 ~ Ahlâk güzelliği, beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hz. Ömer

14 ~ Kişinin büyüklüğü takvası ile, üstünlüğü dindarlığı ile ve şahsiyeti de güzel ahlâkıyladır. Hz. Ömer

15 ~ Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Hz. Ali

16 ~ Güzel ahlâk; Allah’a karşı isyan edilmeyen şeylerde, insanlara muhalefet etmektir. Hz.Ali

17 ~ Ahlâk,üç haslette aranır. Onlar da; haramdan uzaklaşmak, helâlı aramak ve aile efradına imkân nispetinde genişlik göstermektir. Hz.Ali

18 ~ Yoldaşların en iyisi güzel ahlâktır, arkadaşların en iyisi akıldır, edeb ve terbiye, en iyi mirastır ve kendini beğenmekten daha büyük gerilik ve cahillik olamaz. Hz. Ali

19 ~ Üstünlüğün en büyüğü, güzel ahlâktır. Hz. Ali

20 ~ Ahlâk ve fazilet, aklın dışarıdan görünüşüdür. Hz.Ali

21 ~ Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler. İmam-ı Gazali

22 ~ Ahlâk; insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki fiiller, hiçbir fikri zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylık ve rahatlıkla ortaya çıkar. İmam-ı Gazali

23 ~ Sen bizim suretimize değil, ahlakımıza bak. Mevlana

24 ~ Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlâktan daha üstün bir liyakat bulamadım. Mevlana

25 ~ Ahlâkı kötü insanlarla, sohbet etme ki günah işlemeye meyletmeyesin. İmam-ı Azam

26 ~ Ahlakın temeli, özgürlüktür. C.F.Meyer

27 ~ Ahlak ve hukukun ilk kaynağı dindir. Leibniz

28 ~ Din ve ahlak bir bütünün iki parçasıdır. Heine

29 ~ Ahlaksızlık, karanlıkların dostudur. J.J.Rousseau

30 ~ Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. Montaigne

31 ~ Ahlâksızlık, ahlâkın var oluş nedenidir. Anatole France

32 ~ Ahlaksız insanlar, içilmez su gibidirler. Mektupçu Agah

33 ~ Ahlâk, insanla beraber ve onun içinde doğar. Anatole France

34 ~ Ahlâk, cemiyetin temelidir. François Rene de Chateaubriand

35 ~ Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder. Bernard Shaw

36 ~ Temel ahlak ilkeleri yoksa, boş yasalar ne işe yarar. Horatius

37 ~ Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır. Cordi Zeydan

38 ~ Ahlâklı insan basit ve dürüsttür, kişisel gururu yoktur. Lao Tzu

39 ~ Milli ahlakı olmayan kavimlerde, medeniyet olmaz. Ziya Gökalp

40 ~ Ahlaksızlık; ahlakın mevcut olmasının nedenidir. Anatole France

41 ~ Ahlâk olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz. Napoleon Bonaparte

42 ~ Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. M. T. Cicero

43 ~ Cahili, altın gibi bilginden daha kıymetli yapan şey, ahlaktır. Anonim

44 ~ Ahlaksızların, dürüstlerden çok kazandığı ülke bir gün batar. Mephisto

45 ~ Sakın ahlâk kurallarını çiğnemeyin; çünkü öcünü çabuk alır. Lev Tolstoy

46 ~ İnsanoğlu yaradılışta ahlaklıdır, onun ahlakını toplum bozar. La Fontaine

47 ~ Ahlâk da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz; ancak yaşanır. Ernest Renan

48 ~ Güzel ahlâk; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Hasan-ı Basri

49 ~ Namus ve ahlak hiç umulmadık zamanda mükafatını verir. Charles Perrault

50 ~ Her şeyde ahlak denilen kavram vardır; yeter ki aramasını bilin. Lewis Carrol

51 ~ Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüdüğü nisbette acısını hisseder. Bernard Shaw

52 ~ Ne kadar yükselirsen yüksel, ahlak ve faziletten yoksunsan bir hiçsin. Johann Herder

53 ~ Ahlâk ve üçkağıtçılık, terazinin iki ayrı kefesinde yer alır; biri çıkarsa biri iner. Eflatun

54 ~ Hürriyetsiz ahlak mevcut olmayacağından, onsuz vazife ve mes’uliyet de olmaz. J.Simon

55 ~ Her binanın bir temeli var, İslam binasının temeli de güzel ahlâktır. Abdullah bin Abbas

56 ~ Güzel ahlak, başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır. Şah Şüca Kirmani

57 ~ Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur. Bernard Shaw

58 ~ Ahlak, insanları burunlarından sürüklemek için yaratılan bir araçtır. Friedrich Nietzsche

59 ~ Lafazanlığın ve gösteriş düşkünlüğünün, ahlâkla bir arada bulunması nadirdir. Confucius

60 ~ Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. Alexis Carrel

61 ~ Hiçbir mücadele yoktur ki, ahlak esasına dayanmadan ilerleyebilsin. Mustafa Kemal Atatürk

62 ~ Yüz kızartıcı şeyler, halkın genelince tasvip edildiğinde, artık yüz kızartıcı olmazlar. M. T. Cicero

63 ~ Başkalarının terbiyesizliğine karşı en emin silah, bir insanın kendi terbiyesidir. Lord Chesterfield

64 ~ Ahlâk konusunda en önemli dersler, kitaplardan değil yaşanan deneyimlerden alınır. Mark Twain

65 ~ İnsanlık, dini doktrinden tamamen müstakil bir ahlâk sistemi, kurmaya muvaffak olamadı. Socrates

66 ~ Ahlak ve karakter sağlam olmadıkça, cemiyette esaslı bir hizmet görmeğe imkan yoktur. İsmet İnönü

67 ~ Evvelleri ”Ahlak, kitaplarda kaldı.” derlerdi, şimdi ”Eski kitaplarda kaldı.” diyeceğiz. İ.Hakkı Bıçakçızade

68 ~ Ahlâkın ana temeli iyi niyettir ki o da tabiatı gereği, yalnızca doğruya yönelik olabilir. Wolfgang Van Goethe

69 ~ En kötü düşmanlarımız cahil ve basit insanlar değil, okumuş ve ahlâkları bozuk olanlardır. Graham Greene

70 ~ Ahlak dersi veren erkek,çok kere iki yüzlüdür; Ahlak dersi veren kadın ise her zaman çirkindir. Oscar Wilde

71 ~ Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. Terbiyeyi kaybetmemeye bakmalı. Nicolas Boileau

72 ~ Herkesçe beğenilen asıl güzellik, ahlâk güzelliğidir. Çünkü ahlâkı güzel insan, her yaşta güzeldir. Ali Fuat Başgil

73 ~ Ahlaka yükseklik veren; ne irfan ne de vicdandır. İnsanlardaki fazilet hissi, Allah korkusundandır. M.Akif Ersoy

74 ~ Ahlak bakımından düşmüş olanlara manevi bir hayat bağışlamak. Ölüleri diriltmekten daha iyidir. William Ellery Channing

75 ~ Kültürlü insanların ahlâk çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür. Wolfgang Van Goethe

76 ~ Kaybetmeyi ahlaksız bir teklife tercih et. İlkinin acısı bir an, diğerinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer. Kızılderili Atasözleri

77 ~ Biliyor musunuz, benim eserlerime Avrupalılar neden ahlâksız diyorlar; çünkü onların ahlâkını, olduğu gibi ortaya koyuyorum. Oscar Wilde

78 ~ Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır. Albert Einstein

79 ~ Bir insan için Allah’ın en büyük ihsanı iyi ahlâktır. Güzel bir yüz ya da nazlı bir davranış bile, kalp kötüyse fena ahlâkı gizleyemez. Andre Maurois

80 ~ Aydınların görevleri son derece büyüktür. Hiçbir millet yoktur ki ahlâk ilkelerine dayanmadan aydınlansın; ilerleyebilsin. Mustafa Kemal Atatürk

81 ~ Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi sağlam kalelerle, güzel binalara ve milli gelirine değil, o insanların ahlâki değerlerine bağlıdır. Martin Luther King

82 ~ Ahlâk, tam olarak bize nasıl mutlu olacağımızı gösteren bir doktrin değildir; fakat o bize kendimizin mutluluğa, nasıl layık olabileceğimizi öğretir. Immanuel Kant

83 ~ İnsan, yeryüzünde olan şeyleri görmezlikten ve bilmezlikten gelme hakkına sahip değildir ve bunun böyle olması gerektiren,çok üstün ahlaki nedenler vardır. Dostoyevski

84 ~ Bir milleti yok etmek isterseniz, askeri istilâya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlâkını soysuzlaştırmak kafidir. Peyami Safa

Ağlamak İle İlgili Sözler ve Cümleler

Ağlamak ile ilgili sözler, Ağlamak ile ilgili cümleler, içinde Ağlamak geçen cümleler, ünlü düşünürlerin filozofların Ağlamak hakkındaki sözleri, Ağlamak ile ilgili güzel ve anlamlı sözler, Ağlamaya dair sözler, Ağlamak sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Ağlamak

Affetmek İle İlgili Sözler ve Cümleler

Affetmek ile ilgili sözler, Affetmek ile ilgili cümleler, içinde Affetmek geçen cümleler, ünlü düşünürlerin filozofların Affetmek hakkındaki sözleri, Affetmek ile ilgili güzel ve anlamlı sözler, Affetmeye dair sözler, Affetmek sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Adalet İle İlgili Sözler ve Cümleler

Adalet ile ilgili sözler, Adalet ile ilgili cümleler, içinde Adalet geçen cümleler, ünlü düşünürlerin filozofların Adalet hakkındaki sözleri, Adalet ile ilgili güzel ve anlamlı sözler, Adalete dair sözler, Adalet sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Adalet ile ilgili sözler

Makamla İlgili Kapak Sözler Makam Sözleri

Makam ile ilgili kapak sözler, Makam Ve Mevki hakkında sözler, Makamla ilgili kapak sözler ve mesajlar, makam elde etmeyle ilgili anlamlı sözler vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Makam Ve Mevki

Makam Ve Mevki İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Makam ve paraya sahipsen, insanIarın gerçek yüzünü göremezsin.”İsmail Ergün”

2 ~ ”Büyük bir mevkii, büyük bir boyunduruktur.”Seneca

3 ~ ”İkbal insanları değiştirmez, sadece maskeleri sıyırır.”Taine

4 ~ ”Makam ve mevkinin kişiyi yücelteceği sözü kadar, yanlış bir söz olamaz.”Lord Acton

5 ~ Makamlar insanlara değil, insanlar makamlara şeref kazandırır.”Lâ-Edrî

6 ~ ”Her insanın bir makamı ve değeri vardır. Kendini o konumda tutabiliyorsa tamam.”Beydeba

7 ~ ”Bir insanı tanımak istiyorsanız, onu büyük bir mevkiye geçiriniz.”La Bruyére

Cimrilik İle İlgili Tüm Sözler ve Mesajlar

Neredeyse her türlü kavganın, savaşın veya kötülüğün temelinde Cimrilik vardır desek her halde yalan olmaz. İnsanın kazanma duygusuyla beslediği cimrilik, hep kaybettirir. Cimrilik ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Cimrilik hakkında özlü kapak sözler, Cimriliğe dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Cimrilik ile ilgili sözleri, Cimrilik ile ilgili sözler, Cimrilik ile ilgili anlamlı sözler, Cimrilik ile ilgili kısa sözler, Cimrilik sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Cimrilik

Cimrilik İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Hangi hastaIık, cimrilikten daha büyük oIabiIir ki. Hz. Muhammed (sav.)

2 ~ Cimriyle baIık öIdüğü an, puIIarı hiçtir. TaIat Sait HaIman

3 ~ Cimrilik, bütün insan deIiIikIerinin en güIüncüdür. Montaigne

4 ~ Parasından en az yararIanan, cimrinin kendisidir. La Fontaine

Dünya İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Dünya ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Dünya hakkında özlü kapak sözler, Dünya dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Dünya ile ilgili sözleri, Dünya ile ilgili sözler, Dünya ile ilgili anlamlı sözler, Dünya ile ilgili kısa sözler, Dünya sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Dünya

Dünya İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Öğreneceksin yüreğim, öğreneceksin. Dünyanın hasret, ölümün vuslat olduğunu. Mevlana

2 ~ Yürü fani dünya, sana gelen de gülmüş var mıdır? Yunus Emre

3 ~ Dünyalık hususunda daima senden düşük olana bak, senden ilerde olana bakma. Hz. Muhammed

4 ~ Dünyayla kavganızda, dünyayı destekleyin. Franz Kafka

Danışmak İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Danışmak ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Danışmak hakkında özlü kapak sözler, Danışmaya dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Danışmak ile ilgili sözleri, Danışmak ile ilgili sözler, Danışmak ile ilgili anlamlı sözler, Danışmak ile ilgili kısa sözler, Danışmak sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Danışmak

Danışmak İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ İstişarede yedi özellik ve fayda vardır: doğruyu ve gerçeği ortaya çıkarmak, görüş ve düşünce kazanmak, hatadan kaçınmak, kınanmaktan sakınmak, pişmanlık duymaktan kurtulmak, kalpleri kazanmak ve eserlere tabi olmak, onlara uymaktır.Hz. Ali(ra)

2 ~ Yedi yaşına kadar çocuğunuzla oynayınız, on beş yaşına kadar arkadaş olunuz, on beş yaşından sonra onunla istişare ediniz.Hz.Ali(ra)

Kıskançlık İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Kıskançlık ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Kıskançlık hakkında özlü kapak sözler, Kıskançlık'a dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Kıskançlık ile ilgili sözleri, Kıskançlık ile ilgili güzel sözler, Kıskançlık ile ilgili anlamlı sözler, Kıskançlık ile ilgili kısa sözler, Kıskançlık sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Kıskançlık

Kıskançlık İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Haset ateş nasıI odunu yer yutarsa iyiIikIeri yer yutar mahveder. Hz. Muhammed (s.a.v)

2 ~ Haset, başkaIarının baIını kendi ağzına zehir etmektir. Cenap ŞEHABETTİN

3 ~ Kıskanç daha çok sever ama, kıskanç oImayan daha iyi sever. Moliere

4 ~ KıskançIık, seviIen bir kadına saygı duymak demektir. I. Bounine

5 ~ Bütün kötü tutkuIarın en kirIisi kıskançIıktır. A. Strindberg

Hile İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Hile ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Hile hakkında özlü kapak sözler, Hileye dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Hile ile ilgili sözleri, Hile ile ilgili güzel sözler, Hile ile ilgili anlamlı sözler, Hile ile ilgili kısa sözler, Hile sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Hile

Hile İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Düşmanın en büyük hilesi, dostluğudur. Sadi Şirazi

2 ~ Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu. Mevlana

3 ~ Aklına hile tezgahı dokuma. Aldatan, aldanır. Mevlana

4 ~ Avcı nice tuzak, hile bilirse, ayı da onca yol bilir. Kaşgarlı Mahmud

Kazanmak İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Kazanmak ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Kazanmak hakkında özlü kapak sözler, Kazanmaya dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Kazanmak ile ilgili sözleri, Kazanmak ile ilgili sözler, Kazanmak ile ilgili anlamlı sözler, Kazanmak ile ilgili kısa sözler, Kazanmak sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Kazanmak

Kazanmak İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Kazanmak istiyorsam, sahip olduğum her şeyi ortaya koyacaktım. Büyük bir bedel ödeyecektim, belki de acı bir bedel olacaktı bu. Korkutucu olabilirdi; ama sonunda zafere ulaşacaktım.Christy Brown

2 ~ Zafer bazen, kazanmak için son darbeyi vurmamak olabilir. Zafer gibi gözüken şey, ancak çok sonra farkına varabileceğin bir yenilginin başlangıcı olabilir.Akilah Azra Kohen

3 ~ Dışarıdan bir şeyler kazanabilmek için içeriden bir şeyler yitirmek, yani şan şöhret, mevki, şatafat, ün kazanmak için huzurunu, boş zamanını ve bağımsızlığını bütünüyle ya da önemli ölçüde feda etmek büyük bir budalalıktır.Arthur Schopenhauer

Kaybetmek İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Kaybetmek ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Kaybetmek hakkında özlü kapak sözler, Kaybetmeye dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Kaybetmek ile ilgili sözleri, Kaybetmek ile ilgili sözler, Kaybetmekle ile ilgili anlamlı sözler, Kaybetmekle ilgili kısa sözler, Kaybetmekle sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Kaybetmek

Kaybetmek İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Kimse elindekinin değerini bilmez sahip olduğu sürece; ama bir gün onu kaybettiğinde geç kalınmış tek bir söz:‘Keşke’ Paul Auster

2 ~ Kaybetmekten korkma; bir şeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma; kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Ernesto Che Guevara

3 ~ Hiç sevmemektense, sevip de kaybetmek daha iyidir. Alfred Lord Tennyson

4 ~ Bir adın kalmalı geriye, birde kahreden gurbet.Beni affet: Kaybetmek için erken, sevmek için çok geç. Nazım Hikmet Ran

5 ~ Hayatı kaybetmekten daha kötü bir şey vardır: Hayatın anlamını kaybetmek.Erich Fromm

6 ~ Ne acı, kaybetmek için sahiplik! Ölümlüyü sevmek, ne korkuIu iş! Hayat mı, püf desen kopacak iplik, çıkmaz sokaklarda varılmaz gidiş. Necip Fazıl Kısakürek

Mücadele Etmek İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Mücadele Etmek ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Mücadele Etmek hakkında özlü kapak sözler, Mücadele Etmeye dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Mücadele Etmek ile ilgili sözleri, Mücadele Etmek ile ilgili sözler, Mücadele Etmek ile ilgili anlamlı sözler, Mücadele Etmek ile ilgili kısa sözler, Mücadele Etmek sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Mücadele Etmek

Mücadele Etmek İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Hayat, inanmak ve mücadele etmektir. Hz. Hüseyin

2 ~ Sabır, boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Hz. Ömer

3 ~ Aşk mücadelesi değil, mücadele aşkı içinde ol. Peyami Safa

4 ~ Mücadele benim hayatımdır. Nelson Mandela

5 ~ Yaşamak için, mücadele şarttır. Mustafa Kemal Atatürk

Öğrenmek İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Öğrenmek ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Öğrenmek hakkında özlü kapak sözler, Öğrenmeye dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Öğrenmek ile ilgili sözleri, Öğrenmek ile ilgili sözler, Öğrenmek ile ilgili anlamlı sözler, Öğrenmek ile ilgili kısa sözler, Öğrenmek sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Öğrenmek

Öğrenmek İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Öğrenim, aklın gücünü geliştirir. Horatius

2 ~ Öğretmek iki defa öğrenmek demektir. J. Joured

3 ~ Düşünmeden öğrenmek, zamanı kaybetmektir. Confucius

4 ~ Her alanda, yalnız sevdiğimiz kimseden öğrenebiliriz. Goethe

5 ~ Öğrenmek güzel şeydir, bir düşmandan bile olsa. P. N. Ovidius

Kütüphane İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Kütüphane ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Kütüphane hakkında özlü kapak sözler, Kütüphane dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Kütüphane ile ilgili sözleri, Kütüphane ile ilgili sözler, Kütüphane ile ilgili anlamlı sözler, Kütüphane ile ilgili kısa sözler, Kütüphane sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Kütüphane

Kütüphane İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Bir insanın değeri, kitaplarına eşittir.H.Spencer

2 ~ Bugünün gerçek üniversitesi bir kitaplıktır.Cariyle

3 ~ İyi seçilmiş kitapları okumak, geçmiş yüzyılların seçkin zekalarıyla önceden düzenlenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir. Descartes

4 ~ Kitap, imbikten süzülmüş hayattır.Orhan Burian

5 ~ Bir kitaplık, bir cezaevi kapatır.Seneca

6 ~ Kitaplar, aklın tedavi yerleridir.Didorus Siculus

7 ~ Kitaplık kurmak, tapınak yapmak kadar kutsaldır.Victor Hugo

8 ~ Kitaplığımı başkalarından aldığım kitaplarla kurdum.Anatole France

9 ~ Kitaplar yaşadıkça "geçmiş" diye birşey olmayacaktır.Bulver Lytton

10 ~Ödünç verilmiş kitaplar ya kaybolur ya da parçalanmış olarak geri döner.İspanyol atasözü

11 ~ Kitaplar düşüncenin mezarlarıdır.Longfellow

12 ~ Kütüphaneler kültür evleridir.

13 ~ Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir.

14 ~ Gerçek bilgi kaynaklarımız kütüphanelerimizdir.

15 ~ Bir okul için her şeyi yaptığınızı düşünebilirsiniz. Eğer okulunuzun bir kütüphanesi yoksa, hiçbir şey yapmış sayılmazsınız.

16 ~ Parayı kasa, bilgileri kütüphane saklar.

17 ~ Her kütüphane bir cezaevi kapatır.

Öğretmen İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Öğretmen ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Öğretmen hakkında özlü kapak sözler, Öğretmene dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Öğretmen ile ilgili sözleri, Öğretmen ile ilgili sözler, Öğretmen ile ilgili anlamlı sözler, Öğretmen ile ilgili kısa sözler, Öğretmen sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Öğretmen

Öğretmen İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Atatürk

2 ~ Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Atatürk

3 ~ Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum Hz Ali (ra)

4 ~ Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Addison

5 ~ Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. Ukrayna Atasözü

6 ~ Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Ruffini

7 ~ Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Atatürk

8 ~ Hayat acımasız bir öğretmendir, önce sınav yapar sonra ders verir. Sınav

9 ~ Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. Alman Atasözü

10 ~ Öğretmek, iki defa öğrenmek demektir. (J.Joured)

11 ~ Hayat acımasız bir öğretmendir, önce sınav yapar sonra ders verir. Sınav

12 ~ Eğer birine bir şey öğretirseniz asla öğrenmez. Bernard Snaw

13 ~ Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. HV Dyke

14 ~ Kötü öğrenci diye bir şey yoktur. Kötü öğretmen diye bir şey vardır. The Karate Kid

15 ~ Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabileceği kadardır. Mevlana

16 ~ İyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş gereksiz kılabilen insandır. Thomas J Carrutheris

17 ~ Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. Huang-ce

18 ~ Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir. Atatürk

19 ~ Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Atatürk

20 ~ Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir şey tanımıyorum. Diyojen

21 ~ Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez.Sokrat

22 ~ Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim. Brougham

23 ~ Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Mustafa Kemal Atatürk

24 ~ Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinemez. Henry Adams

25 ~ Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Mustafa Kemal Atatürk

26 ~ Devlet adamları gelir, geçerler Milletlerin hayatında izleri payidar olan muallimlerin elleridir. İsmet İnönü

27 ~ Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz. Goethe

28 ~ Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. H Mann

29 ~ Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır. Mustafa Kemal Atatürk

30 ~ Tıpkı sevilmeyen bir öğretmen gibiydi kalbim. Parmak kaldıranlara inat, hep dersten anlamayanları seçti. Sunay Akın

31 ~ Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Atatürk

32 ~ Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez Çünkü onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. Socrates

33 ~ Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır Onlardır ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. Atatürk

34 ~ Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Eflatun

35 ~ Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Atatürk

36 ~ Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. Mustafa Kemal Atatürk

37 ~ Bir öğretmeni unutulmaz yapan şey; öğrencisinin yüreğine dokunmasıdır.

38 ~ Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

39 ~ Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

40 ~ Hayatta en büyük mucize, küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır.

41 ~ Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

42 ~ Öğretmen taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır, ülkeler değil gönüller fetheder.

43 ~ Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

Kumar İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Kumar ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Kumar hakkında özlü kapak sözler, Kumar'a dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Kumar ile ilgili sözleri, Kumar ile ilgili sözler, Kumar ile ilgili anlamlı sözler, Kumar ile ilgili kısa sözler, Kumar sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Kumar

Kumar İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Kumar, kendini beğenmiş kişilerin tutkusudur. Alain

2 ~ Kaybetmek ihtimali olmasaydı kim kumar oynardı? Alain

3 ~ Kumar oynamanın en zararsız şekli bir bahçe küreği ve bir paket tohum ile olur.Dan Bennett

4 ~ Zar atmanın bir tek güzel yolu vardır:Zarı çöp tenekesine atmak. Chasterfield

5 ~ Barutu ateşten, gençIeri kumardan uzak tutun. Benjamin Franklin

6 ~ Kumarcı zarından,ulema kitabından uzak düştü mü seyreyle gümbürtüyü. William Shakespeare

Müzik İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Müzik ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Müzik hakkında özlü kapak sözler, Müziğe dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Müzik ile ilgili sözleri, Müzik ile ilgili sözler, Müzik ile ilgili anlamlı sözler, Müzik ile ilgili kısa sözler, Müzik sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Müzik

Müzik İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevince ve her şeyidir. Atatürk

2 ~ Musiki öyIe bir denizdir ki, ben paçaIarı sıvadım; ama haIa içine giremedim. Dede Efendi

3 ~ Müziği kim anarsa, başka insanIarın uğradığı tüm çöküntüIerden kurtuIur. Ludwig van Beethoven

4 ~ Müzik erkekIerin kaIbini aIevIendirmeIi, kadınIarın ise gözünü yaşartmaIıdır. Ludwig van Beethoven

5 ~ İnsan her gün bir parça müzik dinIemeIi, iyi bir şiir okumaIı, güzeI bir tabIo görmeIi ve mümkünse birkaç mantıkIı cümIe söyIemelidir. Goethe

Teknoloji İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Teknoloji ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Teknoloji hakkında özlü kapak sözler, Teknolojiye dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Teknoloji ile ilgili sözleri, Teknoloji ile ilgili sözler, Teknoloji ile ilgili anlamlı sözler, Teknoloji ile ilgili kısa sözler, Teknoloji sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Teknoloji

Teknoloji İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Yaratıcı bir işadamına bilgisayarlarla ilgili bir şey öğretmek, bir programcıya iş hayatını öğretmekten çok daha kolaydır. Peter Lawson

2 ~ Bir bilgisayar kötü bir yöneticiyi iyi bir yöneticiye dönüştüremez. Kötü bir yöneticiyi hızIı, iyi bir yöneticiyi ise çok hızlı yapar. Edward Esber

3 ~ Kişisel bir bilgisayar, zekamızın bir parçası olarak bize destek olan araçtır. Steve Jobs

4 ~ Artık insanlık degil, teknoloji ilerliyordu. Uygarlıklar değil, teknolojiler gelişiyordu. Azra Kohen

5 ~ İnternet; sınırların, engellerin, bayrakların ve üIkelerin bulunmadığı, taşıdığınız tek pasaport olduğu bir dünyaya giden yol olmalı. Carlos Santana

6 ~ Yeni bir teknoloji bazen yıktıklarından daha fazlasını yaratır, yarattıklarından daha fazlasını yıkar. Ancak bu hiçbir zaman tek yönlü olmaz. Neil Postman

7 ~ Teknolojiyi tümüyle yermek, tuzdan arındırılmış deniz suyu ile yeşeren bahçeleri görmezlikten gelmek, onu gözü kapalı övmek ise Hiroşima’yı unutmak demektir. Stuart Chase

8 ~ Tabiat son sözü söylemeye karar verdiğinde, teknoloji sükut eder.Nazan Bekiroğlu

9 ~ Bir sonraki patlama genetik ve bilgisayarın birleştirildiği gün olacak, organik bir bilgisayardan bahsediyorum. Alvin Toffler

10 ~ Korkarım ki bir gün teknoloji, insan etkileşiminin önüne geçecek ve aptal bir nesil ortaya çıkacak.Albert Einstein

11 ~ Olamaz! İnsanlar kendi kendilerinin aleti oldular.Henry David Thoreau

12 ~ Sadece teknoloji sayesinde kendinizi yaratmanızın ve ifade etmenizin kolaylaşması, bunu iyi yaptığınız anlamına gelmez. John Hegarty

13 ~ Bilgisayar devrimi dünya tarihinde yaşanan en sesli devrimdir, komik olan onun etkilerini hala küçümsememiz. Herman Kahl

14 ~ Teknoloji bir fikir değil, fikri elde etme yoludur. O yüzden teknolojiye aşırı hayranlık duymamalı, ondan korkmamalısınız. John Hegarty

15 ~ Teknoloji sayesinde herkesin kapısı, kocaman bir pencereye dönüşebiliyor. Daniel Palmer

16 ~ Mikrobilgisayar işinde olmak, uçurumun bir metre yakınında, saatte doksan kilometre hız yapmak gibidir. George Morrow

17 ~ İnsanoğlu, hala tüm bilgisayarların en alışılmadık olanıdır. John F. Kennedy

18 ~ Ev bilgisayarları devrimi ile birlikte ortaya çıkan en iyi şey, insan mantığının sınırlı olduğunun anlaşılmasıdır.Frank Herbert

19 ~ Bilgi toplumunda insan her zamankinden daha hızlı,teknolojiyle birçok şeyi elde edebiliyor fakat tarım toplumundaki huzuru ve dengeyi sunamıyor.Nevzat Tarhan

20 ~ Teknoloji hiçbir şeydir. Asıl önemli olan insanların özünde iyi ve zeki olduklarına, onlara gerekli araçlar verildiği taktirde mükemmel işler başaracağına duyduğunuz inançtır. Elyssa Friedland

Bilgi İle İlgili Tüm Sözler Ve Mesajlar

Bilgi ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Bilgi hakkında özlü kapak sözler, Bilgiye dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlü Düşünürlerin Kişilerin Bilgi ile ilgili sözleri, Bilgi ile ilgili sözler, Bilgi ile ilgili anlamlı sözler, Bilgi ile ilgili kısa sözler, Bilgi sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Bilgi

Bilgi İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözler

1 ~ Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.Uğur Mumcu

2 ~ Bilgi insanı kuşkudan iyilik acı çekmekten kararIı olmak da korkudan kurtarır. Konfüçyüs

3 ~ Gevezeliği bilgi susmayı cehalet ve yapmacıklığı sanat zannedenlerden uzağım. Halil Cibran

4 ~ Bilgi hakikaten bir güç ve okur yazarlık fırsat kapılarını açan yetenektir. Barack Obama

5 ~ Öğrenmek akıntıya karşı yüzmeye benzer bilgi edinmede ilerlemediğiniz zaman gerilersiniz. Çin atasözü

6 ~ Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken hayal gücü tüm dünyayı kapsar. Albert Einstein

7 ~ Bilgi lanetlenmektir.

8 ~ Sadece bir iyi vardır bilgi; ve sadece bir kötü vardır cehalet. Sokrates

9 ~ Dünya üç beş bilgisizin elinde; Onlarca her bilgi kendilerinde. Üzülme; eşek eşeği beğenir; hayır var sana 'kötü' demelerinde. Ömer Hayyam

10 ~ Bilgi konuşur bilge dinler.Jimi Hendrix

11 ~ Az şey bilirsek bir şeyin doğru olduğuna emin olabiliriz bilgi artınca şüphede artar.Johann Wolfgang von Goethe

12 ~ Hayatımda edindiğim en büyük bilgi şudur: Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene kimse yardım etmez.Pestalozzi

13 ~ Emek ver kulak ver bilgi ver ama sakın boş verme.Muhammed Celaleddin-i Rumi (Mevlana)

14 ~ Bir adamın birçok hüner fen bilgi sahibi olduğuna bakma! Verdiği sözde duruyor mu? Vefası var mı? Asıl ona bak.Muhammed Celaleddin-i Rumi (Mevlana)

15 ~ İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.Thomas Jefferson

16 ~ Gençken bilgi ağacını dikelim ki yaşlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun.Chesterfield

17 ~ Bilgi sevgiyle zekanın anasıdır. A. W. Hare

18 ~ Bilgi kuvvettir. Atatürk

19 ~ Çektiğimiz sıkıntı parasızlık sıkıntısı değil bilgi sıkıntısıdır. İsmet İnönü

20 ~ Gerçek bilgi; yaparak denenerek öğrenilen bilgidir. Rene Descartes

21 ~ İşaret olsa yol saptırılmaz bilgi olsa söz saptırılmaz. Kaşgarlı Mahmut

22 ~ Faydalı ile faydasızı ayırt edebilenler bilgi sahibi olanlardır. Edebal

23 ~ Bilgi olsa söz saptırılmaz. Kaşgarlı Mahmud

24 ~ Sana dininden bilgi verecek bir alimin ve beden durumundan bilgi verecek bir doktorun bulunmadığı bir memlekette oturma.İmam Şafii

25 ~ Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur kullanmazsanız söner.Alexander Everett

26 ~ İyi olan tek şey bilgi ve kötü olan tek şey de cehalettir.Sokrates

27 ~ Bilgi peşi sıra acı getirir sana. Bilgin arttıkça ne kadar da az şey bildiğinin farkına varır ve kederlenirsin.Behram Su

28 ~ Adalet olmadan bilgi ilim değil kurnazlıktır.Eflatun (Platon)

29 ~ Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz.Seneca

30 ~ Asıl bilgi insanın cehaletinin sınırlarını tanımasında yatar.Konfüçyüs

31 ~ Çok dinle fakat az konuş. Sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle. Kutadgu Bilig

32 ~ Bilgi sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.Muhammed Celaleddin-i Rumi (Mevlana)

33 ~ Hayal kurma bilgiden çok daha önemlidir; çünkü bilgi insanlara ne olduğunu gösterirken hayal kurma ne olacağını anlatır. - Albert Einstein

34 ~ İnsanlar bilgiyi arar oldu bilgeliği değil. Bilgi geçmiştir bilgelik ise gelecek.

35 ~ Bilgi ve görgü büyük adamı alçakgönüllü yapar normal adamı şaşırtır küçük adamı ise kibirlendirir.

36 ~ İnsanlar bilgi sahibi olmadıkları konular hakkında konuşmasalardı şehirler sessizliğe bürünürdü.

37 ~ Mahatma Gandhi'nin özellikle siyasiler için yanlışlar sıralaması: İlkesiz siyaset Emeksiz zenginlik Vicdansız haz Niteliksiz bilgi Ahlaksız ticaret İnsaniyetsiz bilim Özverisiz ibadet.